Missie

Als scholen en centra van GO! scholengroep Antwerpen zetten we in op 5 pijlers:

1. We willen ondernemend leren en leren ondernemen

2. We organiseren innovatief onderwijs dat een antwoord biedt op de uitdagingen en behoeften van onze tijd

3. We zetten in op brede talentontwikkeling waarmee iedereen levenslang en levensbreed al z’n kansen kan benutten.

4. We maken van cultuur op school een drager van onze waarden

5. We voeren een sterk taalbeleid waarin niet alleen toegang tot de leerinhouden maar ook sociale aspecten centraal staan.

 5 pijlers GO! Antwerpen (YouTube)

Scholen en Centra

GO! scholengroep Antwerpen is één van de 27 scholengroepen van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

GO! scholengroep Antwerpen omvat alle onderwijsniveaus, van kleuterschool tot volwassenonderwijs, en is verantwoordelijk voor 23 basisscholen waarvan 6 methodescholen, 15 secundaire scholen, 1 centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (Leren en Werken), 3 centra voor volwassenenonderwijs, 2 scholen voor deeltijds kunstonderwijs, 2 internaten waaronder een tehuis voor schipperskinderen en 1 centrum voor leerlingenbegeleiding. Jaarlijks volgen meer dan 25.000 leerlingen en/of cursisten een opleiding aan een van onze instellingen, en dagelijks doen meer dan 2800 personeelsleden hun best om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.

Scholengemeenschappen

Scholengemeenschappen zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden binnen een bepaald onderwijsniveau die ten aanzien van de scholengroep vooral adviesbevoegdheid hebben.
In onze scholengroep zijn er 4 scholengemeenschappen actief: 2 scholengemeenschappen secundair onderwijs met elk een coördinerend directeur en 2 scholengemeenschappen basisonderwijs met elk een directeur coördinator. (hoe samengesteld? Netoverschrijdend?)

Doelen:
1) een effectievere en efficiëntere aanwending van de middelen te bereiken waar dit onderwijsorganisatorisch mogelijk is
2) bijdragen tot het verhogen van het draagvlak van de scholen
3) ook en vooral komen tot een meer bevattelijke beeldvorming van het secundair onderwijsaanbod bij het brede publiek.

College van directeurs

In het college van directeurs van de scholengroep zetelen alle directeurs van de scholen en centra en van het CLB. Het wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het college van directeurs wordt inhoudelijk voorbereid in verschillende technische werkgroepen en in de scholengemeenschappen.

Meer informatie over onze directeurs

In het college van directeurs van de scholengroep zetelen alle directeurs van de scholen en centra en van het CLB. Het wordt voorgezeten door de algemeen directeur. Het college van directeurs wordt inhoudelijk voorbereid in verschillende technische werkgroepen en in de scholengemeenschappen.

Algemeen directeur

Danielle Van Ast

De algemeen directeur is oa verantwoordelijk voor de algemene werking van de scholengroep, de financiële toestand, het contractueel personeel en de kwaliteitsbewaking. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de beslissingen van de Raad van Bestuur. De algemeen directeur wordt bijgestaan door de adjunct van de algemeen directeur die naast agendabeheer ook de voorbereiding en opvolging van vergaderingen verzorgt.

Meer informatie

Raad van

bestuur

Per scholengroep wordt een raad van bestuur verkozen. De raad van bestuur is de regionale inrichtende macht van het GO! en beschikt over verregaande bevoegdheden inzake algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid met betrekking tot de organisatie van het GO! in hun regio.
Samenstelling
Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem. De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van vier jaar.

Bekijk de leden van de raad

Bekijk de leden van de raad

Per scholengroep wordt een raad van bestuur verkozen. De raad van bestuur is de regionale inrichtende macht van het GO! en beschikt over verregaande bevoegdheden inzake algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid met betrekking tot de organisatie van het GO! in hun regio.
Samenstelling
Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem. De raad van bestuur wordt verkozen voor een periode van vier jaar.

Algemene vergadering

De algemene vergadering bekrachtigt:
– de begroting en de jaarrekening
– de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur
De algemene vergadering vergadert eenmaal per jaar om de jaarrekening van het vorige boekjaar en de begroting van het huidige boekjaar te bekrachtigen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van de Scholengroep. De leden bestaan uit twee afgevaardigden per school (meestal de voorzitter met nog een ander lid van de schoolraad).

GO! scholengroep Antwerpen is één van de 27 scholengroepen van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

GO! scholengroep Antwerpen omvat alle onderwijsniveaus, van kleuterschool tot volwassenonderwijs, en is verantwoordelijk voor 23 basisscholen waarvan 6 methodescholen, 15 secundaire scholen, 1 centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (Leren en Werken), 3 centra voor volwassenenonderwijs, 2 scholen voor deeltijds kunstonderwijs, 2 internaten waaronder een tehuis voor schipperskinderen en 1 centrum voor leerlingenbegeleiding. Jaarlijks volgen meer dan 25.000 leerlingen en/of cursisten een opleiding aan een van onze instellingen, en dagelijks doen meer dan 2800 personeelsleden hun best om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.

De algemeen directeur is oa verantwoordelijk voor de algemene werking van de scholengroep, de financiële toestand, het contractueel personeel en de kwaliteitsbewaking. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoeringen van de beslissingen van de Raad van Bestuur. De algemeen directeur wordt bijgestaan door de adjunct van de algemeen directeur die naast agendabeheer ook de voorbereiding en opvolging van vergaderingen verzorgt.

Als scholen en centra van GO! scholengroep Antwerpen zetten we in op 5 pijlers:

1. We willen ondernemend leren en leren ondernemen

2. We organiseren innovatief onderwijs dat een antwoord biedt op de uitdagingen en behoeften van onze tijd

3. We zetten in op brede talentontwikkeling waarmee iedereen levenslang en levensbreed al z’n kansen kan benutten.

4. We maken van cultuur op school een drager van onze waarden

5. We voeren een sterk taalbeleid waarin niet alleen toegang tot de leerinhouden maar ook sociale aspecten centraal staan.

 5 pijlers GO! Antwerpen (YouTube)

GO! scholengroep Antwerpen is één van de 27 scholengroepen van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

GO! scholengroep Antwerpen omvat alle onderwijsniveaus, van kleuterschool tot volwassenonderwijs, en is verantwoordelijk voor 23 basisscholen waarvan 6 methodescholen, 15 secundaire scholen, 1 centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (Leren en Werken), 3 centra voor volwassenenonderwijs, 2 scholen voor deeltijds kunstonderwijs, 2 internaten waaronder een tehuis voor schipperskinderen en 1 centrum voor leerlingenbegeleiding. Jaarlijks volgen meer dan 25.000 leerlingen en/of cursisten een opleiding aan een van onze instellingen, en dagelijks doen meer dan 2800 personeelsleden hun best om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.

Bekijk de directeurs

Meer informatie

De algemene vergadering bekrachtigt:
– de begroting en de jaarrekening
– de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur
De algemene vergadering vergadert eenmaal per jaar om de jaarrekening van het vorige boekjaar en de begroting van het huidige boekjaar te bekrachtigen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van de Scholengroep. De leden bestaan uit twee afgevaardigden per school (meestal de voorzitter met nog een ander lid van de schoolraad).