TRIALOG

Dit erasmus+ project wil de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen door middel van een ‘work based teaching tool’ en een ‘work based learning tool’. Hiervoor wordt door de partners een APP ontwikkeld die de effectieve dialoog tussen 3 betrokken partijen (leerling, school en bedrijf, vandaar TRIALOG), garandeert.

Leraren en leerlingen zullen binnen het project ook kunnen leren van het duaal onderwijssysteem in Duitsland. GO! Spectrumschool trekt het project voor onze scholengroep inhoudelijk.

Periode

01/10/2016 - 30/09/2018

Trefwoorden

duaal leren - APP - bedrijfswereld - stages - werkplekleren

Beschrijving

Partners

Roemenië, Duitsland, Italië en België (GO! scholengroep Antwerpen en scholengroep Meetjesland)

Twitter:

< Projecten