SUSEN

Hoe bevorder je zin voor initiatief en ondernemerszin bij leerlingen van 10 tot 14 jaar? Ontdek het PowerPlayer spel en leer meer over duurzaam ondernemerschap.

Periode

01/12/2014 – 30/11/2016

Trefwoorden

secundair onderwijs, ondernemerschap, spel, gemeenschap, online, leermotivatie

Beschrijving

Sustainable Entrepreneurship – A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools

In België is de ondernemersgraad beneden gemiddeld vergeleken met het Europese gemiddelde. Bovendien is ondernemerschapseducatie vaak niet opgenomen in de Europese curricula. Het lijkt dus noodzakelijk om toch aandacht te hebben voor ondernemerschap in het middelbaar onderwijs. Het project SUSEN wil een spel ontwikkelen voor scholieren van de lagere graad van de middelbare school om entrepreneurship education (EE) te bevorderen. Het spel wil hun probleemoplossende vaardigheden trainen, maar ook bijvoorbeeld hun burger engagement aanwakkeren en hun leren om kritisch na te denken en te reflecteren. De studenten gaan naar buiten, ontdekken de noden van hun gemeenschap rond energie en de strategieën van regionale energieleveranciers. Daarnaast is er ook een online luik. Doel van het spel is niet alleen het trainen van de ondernemerschapsvaardigheden van jongeren, maar het wil ook de leermotivatie van jongeren verhogen, aangezien er steeds een relatief groot aantal schoolverlaters zijn. Het project wordt geleid door CVO Antwerpen, in samenwerking met de scholengroep Antwerpen. In de ontwikkelings- en testfase ligt de focus vooral op scholieren, maar het finale spel zal, mits wat aanpassingen, ook kunnen toegepast worden in het volwassenenonderwijs.

Partners

Duitsland, Polen, UK

< Projecten