SG4Adults

Ondernemerschap vormt een belangrijke vaardigheid om te verwerven in het kader van levenslang leren. Het project SG4Adults (Serious Games for Entrepreneurship Skills of Adult Learners) stimuleert dit en ontworp hiervoor het Biz-e-bee spel.

 

Naast het ‘serious game’ gericht op ondernemerschapscompetenties werd ook de achterliggende methodologie ervan ontwikkeld, zodat docenten en leerkrachtende spelmethode kunnen toepassen binnen hun eigen vakgebied. Van wiskunde tot aardrijkskunde tot Nederlands voor anderstaligen, Bi-e-bee is er voor iedereen die creatief met zijn lesinhoud aan de slag wil.

Periode

01/09/2014 – 31/08/2016

Trefwoorden

serious game, game-based learning, ondernemerschap

Beschrijving

Ondernemerschap vormt een belangrijke vaardigheid om te verwerven in het kader van levenslang leren. Het project SG4Adults (Serious Games for Entrepreneurship Skills of Adult Learners) zal een ‘serious game’ ontwerpen dat de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties bij volwassen cursisten stimuleert. Een ‘serious game’ is immers een belangrijke educatieve tool die zowel de persoonlijke leerervaring van de cursist als het sociale aspect van deze ervaring bevordert. Het spel zal getest en geëvalueerd worden in zes verschillende landen (België, Griekenland, Macedonië, Nederland, Spanje en Zwitserland) op een groep van in totaal 90 volwassenen. Naast het ‘serious game’ wordt ook de achterliggende methodologie van het ‘serious game’ ontwikkeld. Deze methodologie richt zich op docenten in het volwassenenonderwijs. Zo kunnen ze zelf aan de slag en de spelmethode toepassen binnen hun eigen vakgebied.

Partners

België, Macedonië, Griekenland, Spanje, Nederland en Zwitserland

< Projecten