MULTI ESKOLA

Onze scholen worden geconfronteerd met een toenemend aantal anderstalige nieuwkomers. MULTI ESKOLA: Multilingual strategies and tools for teachers to promote an inclusive education heeft als hoofddoel te reageren op deze nieuwe uitdagingen door middelen te verstrekken voor de ontwikkeling van een inclusief onderwijs vanuit het perspectief van meertaligheid.

Het project wil middelen en educatieve materialen ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de professionele vaardigheden van de leerkrachten en peer learning bevorderen door het creëren van specifieke omgevingen die interactie tussen leerkrachten, deskundigen, de onderwijsgemeenschap in het algemeen en vertegenwoordigers van ouders mogelijk maken.

Periode

2016-2018

Trefwoorden

meertalingheid - anderstaligen nieuwkomers - inclusie - toolkit leraren

Beschrijving

Partners

Spanje, UK, Polen en België

Website:

Facebook:

Twitter:

< Projecten