LLHUB (The LifeLong Learning Hub )

Het is onmogelijk om een coherent levenslang leren beleid te ontwikkelen, implementeren en evalueren zonder alle betrokken sectoren erbij te betrekken. LLL HUB brengt deze sectoren daarom samen om zo tot een betere uitvoering van het levenslang leren beleid op Europees, regionaal en lokaal niveau te komen. En zo draagt ook scholengroep Antwerpen zijn steentje bij aan een Europees levenslang leren beleid dat rekening houdt met de lokale noden.

Periode

01/11/2013 – 31/05/2016

Trefwoorden

levenslang leren beleid in Vlaanderen en Europa

Beschrijving

Het is onmogelijk om een coherent levenslang leren beleid te ontwikkelen, implementeren en evalueren zonder alle betrokken sectoren erbij te betrekken. LLL HUB wil deze sectoren daarom samenbrengen om zo tot een betere uitvoering van het levenslang leren beleid op Europees, regionaal en lokaal niveau te komen. CVO Antwerpen heeft hiervoor:

 Een onderzoek uitgevoerd naar het levenslang leren beleid en de impact van dit beleid op de verschillende sectoren en actoren (‘LLL Lab’).

 Vlaamse experts uit alle sectoren samengebracht voor een debat rond de onderzoeksresultaten en het huidige beleid (‘LLL Forum’).

 Een event in Brussel georganiseerd (maart 2016) waarbij de experts uit 7 Europese landen samenkomen en hun bevindingen kunnen uitwisselen (‘LLL Agora’). Conclusies van deze lokale debatten en het Europees debat werden aan de Europese Commissie overhandigd. En zo draagt ook CVO Antwerpen zijn steentje bij aan een Europees levenslang

EPALE: https://ec.europa.eu/epale/en/private/lifelong-learning-europe

Partners

t België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Turkije, Bulgarije en Polen

< Projecten