LIFE, all in

Verschillende studies tonen aan dat non-formeel leren een impact heeft op de mate van sociale exclusie, de mate waarin iemand niet deelneemt aan de maatschappij.  Door naar school te komen leren de cursisten niet enkel de Nederlandse taal, maar hebben ze ook sociaal contact met andere cursisten, met trajectbegeleiders,…. Alles wat ze hieruit leren nemen ze mee in het dagelijkse leven. En deze spill-over is van groot belang om sociaal deel te nemen aan de maatschappij. Maar hoe integreer je als leerkracht of docent dit non-formele in je les? Laat je inspireren door de Life, all-in toolkit!

Periode

01/09/2014 – 31/12/2016

Trefwoorden

formeel en informeel leren, sociale inclusie, NT2

Beschrijving

LIFE, ALL IN: Connecting formal and informal learning to enhance social inclusion

Met het project Life all-in gaan we aan de slag binnen het departement NT2. Het project heeft pas recent zijn goedkeuring gekregen, dus we staan momenteel nog maar in de startblokken. Het is de bedoeling van dit project om cursisten NT2 meer te laten deelnemen aan de maatschappij, de arbeidsmarkt kortom meer te laten integreren. En hoe gaan we dit doen? Het project zal zich richten op de link tussen formeel leren en informeel leren. Het is in verschillende studies aangetoond dat informeel leren een impact heeft om de mate van sociale exclusie, de mate waarin iemand niet deelneemt aan de maatschappij. Door naar school te komen leren de cursisten niet enkel de taal door het volgen van de cursus, maar hebben ook sociaal contact met cursisten, trajectbegeleiders, enz. en leren ook daaruit. Alles wat ze hieruit leren nemen ze mee in het dagelijkse leven. En deze spill over is van groot belang om sociaal deel te nemen aan de maatschappij. Met het project zullen we ons eerst op high level, op macro niveau focussen op de beleidsmaatregelen die nodig zijn om de brug te slaan tussen formeel en informeel leren, en daarna zullen we ons richten op de organisaties. Hoe kunnen zij het informeel leren integreren in het formele lessenpakket.

Partners

Italië, Finland, Noorwegen en Macedonië

< Projecten