IDEAL (Integrating Digital Education in Adult Literacy)

Kom te weten hoe je bepaalde IT tools in je lessen kan inzetten om zo de geletterdheid van je leerlingen en cursisten te stimuleren.

Periode

01/09/2015 – 01/09/2017

Trefwoorden

digitale geletterdheid, ICT tools, basic skills, workshops voor docenten, video tutorials

Beschrijving

IDEAL begeleidt en traint docenten in Europa over het gebruik van ICT-tools en digitale methodes om bepaalde basisvaardigheden te ontwikkelen. Het consortium zal onderzoeken hoe digitale technologie op de meest effectieve wijze het verwerven van basisvaardigheden op vlak van lezen en schrijven kan ondersteunen. Op basis van deze onderzoeksresultaten organiseren we verschillende workshops voor Europese docenten binnen het volwassenenonderwijs. De deelnemers zullen tijdens deze workshops leren van de beste praktijken in heel Europa en een scala van ICT-tools testen en evalueren. Naast deze workshops, zullen we, samen met partners uit Finland, Noorwegen, Ierland, Italië en Nederland, ook verschillende brochures + bijhorende video tutorials ontwikkelen die als richtlijnen voor docenten dienen bij het gebruik van Smartboards, sociale media, elektronische leeromgevingen, tablets etc.

Partners

Finland, Noorwegen, Ierland, Italië, Nederland

Facebook:

Twitter:

< Projecten