GUTS (Generations using training for social inclusion)

We bundelen de krachten van ouderen en jongeren in onder meer culturele workshops en moedigen zo jongeren aan om hun vaardigheden te verbeteren, zodat ze beter leren omgaan met de uitdagingen van de maatschappij van vandaag.

Periode

01/09/2014 – 31/08/2016

Trefwoorden

sociale inclusie, gemeenschap, culturele workshops voor cursisten, intergenerationeel leren

Beschrijving

20% van de Europese ouderen wordt gezien als een risicogroep voor sociale exclusie of armoede. Enkele bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar: oudere vrouwen, oudere migranten en oudere ouderen (75+). Daarnaast is er nog steeds een toename van jeugdwerkloosheid. Meer en meer landen krijgen te maken met jongeren die geen connectie vinden met de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben minder kansen en ervaren vaak sociale exclusie in het dagelijkse leven. Jongeren zijn echter de toekomstige “motor” van onze economie en samenleving en ze zouden dus meer kansen moeten krijgen om actief deel te nemen aan het dagelijkse leven. Het GUTS project wil de krachten van jongeren en ouderen bundelen om zo van elkaar te leren en hun vaardigheden te versterken om om te gaan met de problemen van de hedendaagse maatschappij (cf. Europe2020 Strategy: minstens 20 miljoen minder mensen die slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zijn of dreigen te zijn). Educatie en training biedt hier heel veel mogelijkheden. Het GUTS project wil daarom 10 innovatieve, intergenerationele, culturele ‘learning areas’ opstarten, gebaseerd op een constructief en valide onderzoek. Deze learning areas zijn co-creatief wat inhoudt dat de deelnemers samen iets creëren. De jongeren zullen kennis delen met ouderen en hun vaardigheden verbeteren. Aan de andere kant zullen ouderen jongeren stimuleren om hun competenties te ontwikkelen en zo een geschikte job te vinden. Jongeren zullen dus aangemoedigd worden om op zoek te gaan naar educatie en training om belangrijke competenties te verwerven

Partners

België (VUB), Nederland, Italië, Roemenië, Letland, Kroatië en Duitsland

Twitter:

< Projecten