ATS2020 (Assessment of transversal skills)

Meer weten over hoe je de 21ste eeuwse vaardigheden kan evalueren bij je leerlingen van 10 tot 14 jaar? In het Assessment of Transversal Skills 2020 project leer je alles over evalueren van vaardigheden aan de hand van een e-portfolio.

Periode

01/03/2015 – 28/02/2018

Trefwoorden

21ste eeuwse vaardigheden, e-portfolio

Beschrijving

Het doel van ATS2020 is om de transversale vaardigheden van leerlingen in de laatste graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs en bijhorende evaluatiemethodes te ontwikkelen die de implementatie van transversale vaardigheden in de EU-lidstaten zal ondersteunen. Het project richt zicht op de volgende vaardigheden: informatievaardigheden, zelfstandig leren, samenwerking, communicatie en digitale geletterdheid. Het project zal evaluatiemethodes ontwikkelen en deze testen in 250 scholen in 10 pilootlanden. Ook in Vlaanderen kunnen scholen zich registreren voor het opleidingstraject ‘zet vandaag in op 21e eeuwse vaardigheden voor het onderwijs van morgen’.

Partners

Cyprus, Oostenrijk, Kroatië, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Slovenië en Spanje

Website:

www.ats2020.eu

Facebook:

< Projecten