Onze projecten

Nieuws over onze projecten

Slotconferentie TACCLE3 CODING – 6 oktober Vlaams Parlement Brussel
Leren denken als een computer? Computers zijn meer dan ooit alomtegenwoordig. Dat vraagt om mensen die computers begrijpen en kunnen aansturen. Jongeren van vandaag kunnen
Lees meer
Project ‘Marokko’
We kijken over het muurtje om te leren hoe men in andere landen onderwijs organiseert. Ook internationale partners leren graag bij uit onze best practices.
Lees meer
Computationeel denken… Hoe? Zo!
GO! Antwerpen basisscholen De Pijl, de Spits, 3-Hoek, Melgesdreef en Laerhof zijn pilootschool in het Europees project Taccle3 Coding. Een aantal leraren kwamen op vrijdag
Lees meer
Nieuw Europees project TRIALOG goedgekeurd!
In november 2015 namen we deel aan het contactseminarie dat het Italiaanse nationaal agentschap in Rome organiseerde omtrent het thema ‘development of competences of education
Lees meer

MULTI ESKOLA
Onze scholen worden geconfronteerd met een toenemend aantal anderstalige nieuwkomers. MULTI ESKOLA: Multilingual strategies and tools for teachers to promote an inclusive education heeft als hoofddoel te reageren op deze nieuwe uitdagingen door middelen te verstrekken voor de ontwikkeling van een inclusief onderwijs vanuit het perspectief van meertaligheid. Het project wil middelen en educatieve materialen ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de professionele vaardigheden van de leerkrachten en peer learning bevorderen door het creëren van specifieke omgevingen die interactie tussen leerkrachten, deskundigen, de onderwijsgemeenschap in het algemeen en vertegenwoordigers van ouders mogelijk maken.
Bekijk project
TRIALOG
Dit erasmus+ project wil de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen door middel van een ‘work based teaching tool’ en een ‘work based learning tool’. Hiervoor wordt door de partners een APP ontwikkeld die de effectieve dialoog tussen 3 betrokken partijen (leerling, school en bedrijf, vandaar TRIALOG), garandeert. Leraren en leerlingen zullen binnen het project ook kunnen leren van het duaal onderwijssysteem in Duitsland. GO! Spectrumschool trekt het project voor onze scholengroep inhoudelijk.
Bekijk project
KEYCOLAB
Wil je sleutelcompetenties op een projectmatige manier in je lessen integreren in het basisonderwijs? In dit project wisselen de partners goede praktijkvoorbeelden uit en krijgen leraren middelen aangereikt om er in hun klas mee aan de slag te gaan.
Bekijk project
LIFE, all in
Verschillende studies tonen aan dat non-formeel leren een impact heeft op de mate van sociale exclusie, de mate waarin iemand niet deelneemt aan de maatschappij.  Door naar school te komen leren de cursisten niet enkel de Nederlandse taal, maar hebben ze ook sociaal contact met andere cursisten, met trajectbegeleiders,…. Alles wat ze hieruit leren nemen ze mee in het dagelijkse leven. En deze spill-over is van groot belang om sociaal deel te nemen aan de maatschappij. Maar hoe integreer je als leerkracht of docent dit non-formele in je les? Laat je inspireren door de Life, all-in toolkit!
Bekijk project
GUTS (Generations using training for social inclusion)
We bundelen de krachten van ouderen en jongeren in onder meer culturele workshops en moedigen zo jongeren aan om hun vaardigheden te verbeteren, zodat ze beter leren omgaan met de uitdagingen van de maatschappij van vandaag.
Bekijk project
SG4Adults
Ondernemerschap vormt een belangrijke vaardigheid om te verwerven in het kader van levenslang leren. Het project SG4Adults (Serious Games for Entrepreneurship Skills of Adult Learners) stimuleert dit en ontworp hiervoor het Biz-e-bee spel.   Naast het ‘serious game’ gericht op ondernemerschapscompetenties werd ook de achterliggende methodologie ervan ontwikkeld, zodat docenten en leerkrachtende spelmethode kunnen toepassen binnen hun eigen vakgebied. Van wiskunde tot aardrijkskunde tot Nederlands voor anderstaligen, Bi-e-bee is er voor iedereen die creatief met zijn lesinhoud aan de slag wil.
Bekijk project
I-SICS (International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners)
Omdat we als scholengroep geloven in de kracht van sociale ondernemingen voor onze economie én onze samenleving, daagden we onze cursisten uit om na te denken over de sociale noden in hun omgeving. Met hun innovatief project namen ze deel aan een internationale wedstrijd. Benieuwd naar het resultaat? Klik vlug op meer info.
Bekijk project
SUSEN
Hoe bevorder je zin voor initiatief en ondernemerszin bij leerlingen van 10 tot 14 jaar? Ontdek het PowerPlayer spel en leer meer over duurzaam ondernemerschap.
Bekijk project
ATS2020 (Assessment of transversal skills)
Meer weten over hoe je de 21ste eeuwse vaardigheden kan evalueren bij je leerlingen van 10 tot 14 jaar? In het Assessment of Transversal Skills 2020 project leer je alles over evalueren van vaardigheden aan de hand van een e-portfolio.
Bekijk project
IDEAL (Integrating Digital Education in Adult Literacy)
Kom te weten hoe je bepaalde IT tools in je lessen kan inzetten om zo de geletterdheid van je leerlingen en cursisten te stimuleren.
Bekijk project
Managing Money
Vlaanderen scoort niet slecht op vlak van financiële geletterdheid maar toch beschikt ongeveer. 10% van de jongeren over onvoldoende financiële vaardigheden om volwaardig aan de samenleving te participeren. Er is dus nog werk aan de winkel! En dat doen we samen met jou via de Managing Money app.
Bekijk project
Taccle3 Coding
Computationeel denken. Hoe? Zo! Welkom bij Taccle3 - leraren ...! Taccle is een merk dat staat voor het ondersteunen van alle leraren bij het gebruik van technologie in de klas. Misschien ken je de andere Taccle projecten al? Je vindt hier (link www.taccl2.eu.) meer informatie en heel wat praktische e-learning activiteiten.   Taccle3 is een project dat leraren van basisscholen en iedereen die bezig is met het leren programmeren aan kinderen van 4 tot 14 jaar, ondersteunt. Taccle3 voorziet praktische ideeën die je meteen meteen kan gebruiken in je lessen.
Bekijk project
Onto Tech
De voornaamste doelstelling van dit project is om een persoonlijke evaluatietool te ontwikkelen waarbij essentiële technische competenties en kennis, nodig voor een bepaalde job in de IT-sector, worden geëvalueerd. Sollicitanten zullen zo geëvalueerd en gerangschikt kunnen worden op basis van hun echte jobkennis.
Bekijk project
LLHUB (The LifeLong Learning Hub )
Het is onmogelijk om een coherent levenslang leren beleid te ontwikkelen, implementeren en evalueren zonder alle betrokken sectoren erbij te betrekken. LLL HUB brengt deze sectoren daarom samen om zo tot een betere uitvoering van het levenslang leren beleid op Europees, regionaal en lokaal niveau te komen. En zo draagt ook scholengroep Antwerpen zijn steentje bij aan een Europees levenslang leren beleid dat rekening houdt met de lokale noden.
Bekijk project
t-Mail
Wil je weten hoe je zelfsturend leren bij leerlingen in het basisonderwijs kan aanmoedigen? t-MAIL ontwerpt een app voor leraren om zich hierin verder te bekwamen.
Bekijk project
Antigon in the digital era
Onze scholengroep draagt duurzaam personeelsbeleid hoog in het vaandel. Leraren kunnen zich verder professionaliseren op het gebied van ICT-integratie en inclusief onderwijs, directies en beleidsmedewerkers gaan de uitdaging aan om deze onderwijsvernieuwingen in goede banen te leiden. Onder meer deelname een de TACCLE-cursus (http://taccle2.eu/9th-taccle-ist-course-in-italy-2-8-april-2017) en de BETT-show (http://www.bettshow.com/) staan op het programma.
Bekijk project
@CVOA goes Europe
Docenten van CVO Antwerpen kunnen via dit nascholingsproject kennis maken met kwaliteitsvolle en innovatieve vormen van leren en lesgeven om het steeds diverser wordend cursistenpubliek nog sterker onderwijs aan te bieden. Van een studiebezoek aan een CVO in Finland en een cursus voor taaldocenten in Engeland tot een stage van 2 maanden in Madrid, er is voor elk wat wils.
Bekijk project

 

 

Slotconferentie TACCLE3 CODING – 6 oktober Vlaams Parlement Brussel
Leren denken als een computer? Computers zijn meer dan ooit alomtegenwoordig. Dat vraagt om mensen die computers begrijpen en kunnen aansturen. Jongeren van vandaag kunnen
Lees meer
Project ‘Marokko’
We kijken over het muurtje om te leren hoe men in andere landen onderwijs organiseert. Ook internationale partners leren graag bij uit onze best practices.
Lees meer
Computationeel denken… Hoe? Zo!
GO! Antwerpen basisscholen De Pijl, de Spits, 3-Hoek, Melgesdreef en Laerhof zijn pilootschool in het Europees project Taccle3 Coding. Een aantal leraren kwamen op vrijdag
Lees meer
Nieuw Europees project TRIALOG goedgekeurd!
In november 2015 namen we deel aan het contactseminarie dat het Italiaanse nationaal agentschap in Rome organiseerde omtrent het thema ‘development of competences of education
Lees meer