Volwassenenonderwijs gaat de strijd aan tegen werkloosheid

Meer dan 64 miljoen Europeanen hebben geen diploma secundair onderwijs. Een groot aantal worstelt met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In GO! CVO Antwerpen starten meer dan 6000 volwassenen dit schooljaar met het voornemen om een diploma of certificaat te behalen. De cursisten kunnen naast de vier vertrouwde campussen vanaf nu ook terecht op de nieuwe campus Ruggeveld in Deurne.
Er is een opmerkelijk verschil in werkgelegenheid tussen volwassenen die wel of niet over een diploma secundair onderwijs beschikken. In 2025 zal de werkgelegenheid voor laaggeschoolden naar verwachting met 10% dalen. De werkloosheid onder laagopgeleiden is bovendien drie keer hoger dan bij hoog-gekwalificeerde volwassenen (cijfers OESO, 2015). Het volwassenenonderwijs biedt de kans om vanaf 15 jaar te starten en zo een diploma of certificaat te behalen of een extra taal te leren. Een diploma zorgt immers voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

GO! CVO Antwerpen biedt opleidingen via contact- en afstandsonderwijs, dag- en avondonderwijs waardoor het combineren van studies met een job en/of een gezin haalbaar is. Ieder schooljaar starten er meer dan 6000 cursisten met een totaal verschillende achtergrond: van jongeren die hun gading niet vinden in het regulier onderwijs tot oudere volwassenen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Dit schooljaar opent GO! CVO Antwerpen bovendien zijn deuren op de gloednieuwe en gerenoveerde campus Ruggeveld in Deurne. Een campus volledig gericht op volwassenen en moderne werkvormen. Op de nieuwe campus kunnen cursisten terecht voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen (NT2) en tweedekansonderwijs (om hun diploma secundair onderwijs te behalen).