Project ‘Marokko’

We kijken over het muurtje om te leren hoe men in andere landen onderwijs organiseert. Ook internationale partners leren graag bij uit onze best practices. Zo kreeg ‘De Schakel’ in Hoboken bezoek van de directeur en twee juffen van de school ‘Salmane Alfarissi’ in Marokko in het kader van project ‚Marokko’.

Samen met Katrien Goris van de VVOB scholenband werd het project uitgebreid besproken. Beide scholen hebben enkele doelen voor ogen, welke ze samen gaan verwezenlijken. Een zinvolle samenwerking die aantoont hoe een basisschool een internationale waarde kan bieden voor niet één maar meerdere maatschappijen.