Officiële start van European Vocational Skills Week in GO! Antwerpen

De Europese Commissie zet samen met de nationale overheden, werkgevers, werknemers en landen in op het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen. Niet alleen om de kwaliteit van de opleidingen zichtbaar te maken en beter af te stemmen op de arbeidsmarkt, maar ook om het imago en de aantrekkingskracht ervan te verhogen. Beroepsonderwijs is een slimme keuze voor elke leeftijd en leidt tot het invullen van interessante en uitdagende (knelpunt)jobs.

Om het arbeidsmarktgericht onderwijs sterker in de schijnwerpers te zetten, organiseert Europa in de week van 5 december de ‘European Vocational Skills Week’. Deze week zal officieel geopend worden op GO! campus Leerhaven in GO! De Scheepvaartschool door Mevr. Marianne Thyssen (Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit), Mevr. Hilde Crevits (Vlaams minister van Onderwijs) en onze algemeen directeur Mr. Koen DePryck.

GO! De Scheepvaartschool is een school voor (o.a.) beroeps- en technisch onderwijs in het studiegebied maritieme wetenschappen. Een interessante sector, zeker ook voor werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. De doelstelling van deze European Vocational Skills Week sluit tevens aan bij de missie van onze scholen in het GO! Antwerpen, nl. inzetten op brede talentontwikkeling en ondernemend leren en leren ondernemen.