Nieuw Europees project TRIALOG goedgekeurd!

In november 2015 namen we deel aan het contactseminarie dat het Italiaanse nationaal agentschap in Rome organiseerde omtrent het thema ‘development of competences of education & training professionals and youth workers supporting work-based learning experiences’.

Partnerschappen werden opgezet en het TRIALOG project kreeg vorm: dit project wil de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen door middel van een ‘work based teaching tool’ en een ‘work based learning tool’. Hiervoor zal binnen het project een app ontwikkeld worden die de effectieve dialoog tussen 3 betrokken partijen (leerling, school en bedrijf, vandaar TRIALOG), moet garanderen.

We kregen het goede nieuws van de Roemeense coördinator dat het project goedgekeurd is. Binnenkort vindt dan ook de kick-off meeting plaats. Leraren en leerlingen zullen binnen het project ook kunnen leren van het duaal onderwijssysteem in Duitsland. Voor onze scholengroep betrekken we de scholen die studiegebieden harde sector aanbieden, de Spectrumschool, De Scheepvaartschool, KTA Essen en KTA Kapellen.