inspiratie ‘Samen bouwen aan sterk onderwijs’

Op 12 en 13 januari organiseerde GO! scholengroep Antwerpen inspiratiedagen ‘sterk onderwijs’.

Johan Keijzer daagde directies en leerkrachten uit om met de vijf kernwaarden van het daltononderwijs (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie) aan de slag te gaan en motiveerde hen hoe je die waarden kan concretiseren in je eigen schoolbeleid en klaspraktijk.

Hoe kan je als school de talentverkenning en -ontwikkeling vanuit het basisonderwijs doortrekken in (de eerste graad van) het secundair onderwijs binnen het bestaande curriculum?

Hoe kan je de elementen van zelfsturend leren en eigen verantwoordelijkheid van het leerproces waarvoor een aanzet in het (methode) basisonderwijs gegeven is, doortrekken in het secundair onderwijs?

Hoe creëer je met andere woorden een rijke leeromgeving met plaats voor ieders talent en met aandacht voor elke leerling? Wat zijn de didactische principes en aspecten hiervan?