Het GO! blijft groeien

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt op dit moment 197.482 leerlingen, dat zijn er 3.752 meer dan september vorig jaar. Dat blijkt uit de spoedtelling die jaarlijks plaatsvindt op de derde dag van het schooljaar. Ondanks het feit dat steeds meer scholen leerlingen moeten weigeren door capaciteitsproblemen neemt het leerlingenaantal in het GO! toe in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

In het kleuteronderwijs stijgt het aantal leerlingen met 0,30 procent ondanks dalende geboortecijfers, in het lager onderwijs noteren we een stijging van 3,27 procent. In totaal neemt het leerlingenaantal in het gewoon basisonderwijs toe met 2.194 leerlingen. In het gewoon secundair onderwijs is er een toename van 2.048 (+ 2,59%) leerlingen. Net zoals vorig jarig kiezen steeds meer leerlingen voor een wetenschappelijk richting. Daarnaast blijven Latijn, handel, kantoor, haarzorg, lichamelijke opvoeding en elektriciteit populaire studierichtingen in het secundair onderwijs.

De OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het SO) van het GO! tellen op dit moment 1.123 leerlingen, dat zijn er bijna 400 meer dan bij de septembertelling van vorig jaar. Door de inzet op inclusief onderwijs daalt het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs van het GO! al enkele jaren, de invoering van het M-decreet   vorig schooljaar zorgt ervoor dat die daling zich versterkt voortzet.

“Ons leerlingenaantal zit al jaren in stijgende lijn, een teken dat ons pedagogisch project steeds meer mensen aanspreekt,” zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! “Jammer genoeg neemt jaar na jaar ook het aantal leerlingen toe dat we moeten weigeren omdat onze scholen volzet zijn. Dit jaar vonden 4.360 leerlingen geen plek in onze scholen. Dat is niet meer alleen het geval in Brussel en Antwerpen, ook in Vlaams-Brabant moeten we steeds vaker leerlingen weigeren.”