Dag van de leerkracht

Beste leerkrachten en docenten van GO! scholengroep Antwerpen.

Nog meer dan op andere dagen wil ik jullie op deze dag van de leerkracht bedanken voor jullie inzet, voor jullie kritische blik, voor jullie realiteitszin én voor jullie idealisme, voor jullie professionaliteit en voor jullie investeringen daarin. Ik wil jullie bedanken voor jullie openheid, voor jullie onderzoekende lespraktijk, voor jullie initiatieven en voor het durven nemen van risico’s. Ik wil jullie bedanken voor jullie fijngevoeligheid en zorg voor collega’s, ouders, leerlingen en cursisten.

Samen met de Raad van Bestuur, met de centrale diensten van GO! en met de ondersteunende diensten van de scholen en de scholengroep, met de directies en met iedereen die GO! een warm hart toedraagt wil ik jullie bedanken voor zoveel dingen en jullie laten weten dat we bijzonder goed beseffen hoe belangrijk en zinvol maar soms ook hoe moeilijk jullie werk wel is. Indien ik nog wat jonger was zou ik het spontaan zo zeggen : “Respect!”

Hartelijk

Dr. Koen DEPRYCK
algemeen directeur
GO! scholengroep Antwerpen