Aanmelding GO! school voor schooljaar 2017 – 2018

Wil je je kind aanmelden voor een school van GO! Antwerpen? Dat is beslist een goede keuze. Een keuze voor waarden zoals wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid. En een keuze voor zekerheid. Bij al onze scholen stroomt je kleuter door naar het lager onderwijs, zonder bijkomende aanmelding. Zo ben je zeker van een plaats én van een goede school.

Voor het huidige schooljaar kan je rechtstreeks bij onze scholen inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn.

Als je je kind wil inschrijven voor schooljaar 2017 – 2018, meld je hem / haar eerst aan via het centraal aanmeldingsregister van Onderwijs Antwerpen. Dit geldt voor kinderen die voor het eerst naar de kleuter- of lagere school, of naar een nieuwe school gaan. En voor alle kinderen geboren in 2015

  • Broertjes / zusjes of kinderen van het personeel krijgen voorrang tijdens de voorrangsperiode. Je meldt je kind aan vanaf 10 januari van 9.30 u. tot en met 24 januari 2017 tot 17 u.
  • Als je geen voorrangsrecht hebt, meld je je aan vanaf 14 februari van 9.30 u. tot en met 7 maart 2017 tot 17 u. Nadien hoor je van Onderwijs Antwerpen in welke school je je kind kan inschrijven.
  • Vrije inschrijvingen starten vanaf 18 mei 2017. Dan zullen heel wat scholen geen vrije plaatsen meer hebben.

Een overzicht van alle kijkdagen in onze GO! Antwerpen scholen vind je hier.

Meer info en een overzicht van de vrije plaatsen vind je op https://meldjeaan.antwerpen.be