20 oktober is Dag van de Ouder

Ouders en ‘de school’ zijn onlosmakelijke partners in het complexe en vaak onvoorspelbare proces waarmee we kinderen, jongeren en jong-volwassenen begeleiden in het realiseren van hun potentieel door hen de kansen te bieden die daarvoor nodig zijn en door hen te stimuleren om die kansen ook te grijpen en te benutten.

Een heleboel ouders zijn actief betrokken bij wat er leeft in de school via schoolraad, ouderraad, allerlei comités, vrijwilligerswerk …  Die ouders wil ik graag in het bijzonder danken voor hun inzet en voor de wijze waarop ze voorbij het belang van hun eigen kind durven en kunnen denken.

Maar ook op andere manieren kunnen ouders betrokken zijn bij de school, bv. door actief deel te nemen aan oudercontact, door ’s avonds met hun kinderen na te praten over wat er allemaal gebeurde die dag… Dat laatste—met kinderen te praten over de school en daar echt in geïnteresseerd zijn—blijkt volgens onderzoek overigens een belangrijk succesfactor voor de kinderen te zijn, veel efficiënter en effectiever dan hen te helpen bij allerlei taken.

Dank u, beste ouders, voor het vertrouwen dat jullie hebben in onze scholen en het CLB, in onze directies, leerkrachten, zorgteams en medewerkers!

Dr. Koen DEPRYCK
algemeen directeur
GO! scholengroep Antwerpen