Centrum voor leerlingenbegeleiding GO! Antwerpen

GO! Centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen
Berchemstationstraat 1, 2600 Berchem
e-mail: info@clb-antwerpen.be
tel: 03 232 23 82
directeur: Hilde Van Loock
website / infofische

Wat doet een CLB?

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Een CLB kan helpen met:

– Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  huiswerk maken …

– Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …

– Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …

– Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school.

Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.

Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

– Als je kind spijbelt

– Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een

  medisch onderzoek)